Công văn số 3645/BGDĐT-GDCN về việc công nhận bằng Trung cấp chuyên nghiệp

Kính gửi : -Các sở giáo dục và đào tạo ; -Các trường đại học ,cao đẳng ,trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở…

View More Công văn số 3645/BGDĐT-GDCN về việc công nhận bằng Trung cấp chuyên nghiệp

Chỉ thị về việc tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

Số tư liệu: 3575/CT-BGDĐT Ngày ban hành: 10-09-2014 Tệp đính kèm: 3575CT_.pdf CHỈ THỊ Về việc tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ dạy…

View More Chỉ thị về việc tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

Hướng dẫn phối hợp để thực hiện giáo dục hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông

Kính gửi: Các Sở giáo dục và đào tạo Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI…

View More Hướng dẫn phối hợp để thực hiện giáo dục hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông
Top