gia-tri-cot-loi

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

TÂM HUYẾT

Lòng tâm huyết với sự nghiệp giáo dục luôn là yếu tố quan trọng đối với việc thực hiện sứ mệnh và mục tiêu của IESCOLLEGE

TRÁCH NHIỆM

Hiểu rõ và duy trì tinh thần trách nhiệm với học viên, với đối tác và với xã hội là tiêu chí quan trọng trong phương hướng hoạt động của iescollege

SÁNG TẠO

Luôn trân trọng và tiếp nối các giá trị truyền thống nhưng cũng không ngừng khuyến khích tinh thần sáng tạo, cải tiến, đổi mới và hoàn thiện trong đội ngũ cán bộ nhân viên của iescollege nhằm tạo ra các giá trị bền vững cho doanh nghiệp và cộng đồng

NỖ LỰC & BỀN BỈ

Cống hiến hết mình cho mục tiêu đề ra, mạnh dạn đương đầu vượt qua thử thách, kiên định, vững chí vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đi đến thành công.

ĐOÀN KẾT & CHIA SẺ

Dưới mái nhà chung iescollege, mỗi thành viên cũng như của tập thể đều gắn liền với trách nhiệm trước mọi hoạt động. luôn đồng lòng, chung sức gánh vác khó khăn và trách nhiệm, chia sẻ thành công vì sự phát triển của tổ chức, của cộng đồng và sự thịnh vượng của đất nước.

CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Với sứ mệnh của mình iescollege cam kết chất lượng đào tạo thỏa mãn nhu cầu của xã hội , đây là thước đo giá trị chính xác nhất cho mọi hoạt động của iescollege.