Giới thiệu

Ngành Marketing trình độ Trung cấp sẽ học gì? Học xong sẽ làm gì? Có thể liên thông Đại học được không? Hãy tham khảo chương trình đào tạo ngành Marketing tại HEU để tìm ra câu trả lời

Mục tiêu đào tạo

1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Marketing được thiết kế để đào tạo cán bộ trình độ TCCN có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Chương trình bao gồm bao gồm những kiến thức cơ bản về Marketing, Bán hàng và quản trị bán hàng, quản trị chiến lược… và các kiến thức về nghiệp vụ kinh doanh, các kiến thức về kinh tế và pháp luật kinh tế…

Học sinh Trung cấp chuyên ngành Marketing, sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các phòng kinh doanh, phòng Marketing, thuộc các đơn vị sản xuất, thương mại, dịch vụ nghiên cứu thị trường thuộc nhiều thành phần kinh tế với nhiệm vụ cụ thể như: Nghiên cứu thị trường, khách hàng, lập kế hoạch Marketing, lập và thực hiện kế hoạch phân phối, phát triển thương hiệu, định giá, quảng cáo, khuyến mãi, chào hàng, dịch vụ khách hàng tại đơn vị.

Chương trình này đảm bảo tính liên thông với chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh, Marketing và các ngành tương đương thuộc khối kinh tế.

2. Mục tiêu cụ thể

a. Về Kiến thức:

 • Kiến thức cơ bản về chuyên môn: kiến thức về kinh tế, về quản trị, kiến thức về Marketing, bán hàng…
 • Đạt được trình độ cơ sở của tiếng Anh, khả năng giao tiếp, ứng xử và phong cách hội nhập với nền kinh tế, xã hội trong thời kì hội nhập.

b. Về Kỹ năng:

 • Kỹ năng về giao tiếp với khách hàng, thương thảo;
 • Kỹ năng về quản trị nhân lực, tài chính;
 • Kỹ năng về cổ động sản phẩm.

c.  Về thái độ:

Học sinh cần được rèn luyện các đức tính và tác phong: tự giác, ý thức trách nhiệm cao, kiên trì, giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập.

Cơ hội nghề nghiệp

Khi Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại:

 • Doanh nghiệp hoạt động với các loại hình khác nhau như liên doanh, liên kết, TNHH; công ty, tập đoàn đa quốc gia;
 • Các công ty quảng cáo (Advertising agency);
 • Công ty truyền thông (Media agency);
 • Công ty nghiên cứu thị trường (Market research agency);

Người học Marketing sau khi tốt nghiệp sẽ có đủ năng lực đảm nhận các vị trí từ chuyên viên cho đến quản lý các bộ phận, có khả năng cạnh tranh ở các vị trí:

 • Chuyên viên tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực Marketing;
 • Chuyên viên nghiên cứu thị trường;
 • Chuyên viên chăm sóc khách hàng, quan hệ công chúng;
 • Chuyên viên phát triển và quản trị thương hiệu;
marketing
Marketing là một trong những ngành học có nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên

Nội dung đào tạo

 • Kiến thức cơ sở về Marketing căn bản; Nguyên lý thống kê; Luật kinh tế
 • Kiến thức chuyên môn: Digital Marketing, Thương mại điện tử, Marketing Dịch vụ; Marketing Quốc tế; E-Marketing
 • Kỹ năng mềm, ngoại ngữ và tin học; kỹ năng quản trị; Tâm lý học
 • Thực tập thực tế: Sinh viên thực tập tại các doanh nghiệp, công ty quảng cáo, Agency

Khung chương trình đào tạo

Mã MH, MĐ Tên môn học, mô đun Số tín chỉ Thời gian đào tạo(giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
I Khối kiến thức, kỹ năng chung 17 255 94 148 13
MH01 Giáo dục chính trị 2 30 15 13 2
MH03 Giáo dục thể chất 2 30 4 24 2
MH04 Giáo dục Quốc phòng và an ninh 3 45 21 21 3
MH05 Tin học 3 45 15 29 1
MH06 Tiếng anh 6 90 30 56 4
II Các môn học mô đun đào tạo nghề bắt buộc 60 1500 489 954 57
II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở 30 450 300 125 25
MH07 Kỹ năng mềm 2 30 20 10 0
MH08 Nguyên lý thống kê 4 60 40 16 4
MH09 Nguyên lý kế toán 4 60 40 16 4
MH10 Tiếng anh chuyên ngành 4 60 40 17 3
MH11 Kinh tế vi mô 4 60 40 16 4
MH12 Luật kinh tế 4 60 40 17 3
MH13 Marketing căn bản 4 60 40 16 4
MH14 Tâm lý đại cương 4 60 40 17 3
II.2 Các môn học, mô đun kỹ thuật chuyên môn nghề 30 1050 189 829 32
MH15 Digital Marketing 2 60 16 40 4
MH16 Quản trị học 2 60 18 40 2
MH17 Nghiên cứu Marketing 2 60 15 42 3
MH18 Thương mại điện tử 2 60 18 40 2
MH19 Hành vi người tiêu dùng 2 60 19 40 1
MH20 Quản trị nhân lực – tài chính 2 60 16 40 4
MH21 Marketing DL-DV-TM 2 60 16 40 4
MH22 Marketing quốc tế 2 60 16 40 4
MH23 E-Marketing 2 60 20 36 4
MH24 Quản trị thương hiệu 2 60 20 36 4
MH25 Thực tập tốt nghiệp 10 450 15 435 0
Tổng cộng 77 1755 583 1102 70

Đối tượng tuyển sinh

 • Đã tốt nghiệp THCS
 • Hoàn thành chương trình THPT hoặc tương đương;
 • Sinh viên hệ chính quy các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.

Hình thức tuyển sinh

 • Xét tuyển học bạ THCS
 • Không thi đầu vào

Học phí

Với phương châm tạo điều kiện cho mọi sinh viên có thể theo học, Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Đối ngoại-Heucollege đưa ra mức học phí hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu của đa số sinh viên hiện nay :

Đối với học sinh tốt nghiệp THCS:

 • Học phí học văn hóa: 750.000đ/tháng
 • Học phí học chuyên ngành: 940.000đ/tháng ( Được nhà trường hỗ trợ thủ tục nhận trợ cấp 100% kinh phí học chuyên ngành từ Phòng Lao động thương binh và Xã hội địa phương)

Đối với  học sinh hoàn thành chương trình THPT trở lên:

 • Học phí học chuyên ngành: 940.000đ/tháng

Đăng ký tuyển sinh

Error: Contact form not found.

Ngành Marketing trình độ Trung cấp sẽ học gì? Học xong sẽ làm gì? Có thể liên thông Đại học được không? Hãy cùng IES khám phá chương trình học của ngành Marketing. 

Với nhiều định nghĩa khác nhau nhưng Marketing được hiểu theo định nghĩa chung là  tất cả các hoạt động để đưa sản phẩm hoặc dịch vụ từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng, trong đó bao gồm nhiều hoạt động khác nhau, từ việc nghiên cứu thị trường, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ, quảng bá, phân phối sản phẩm, nhằm vừa đáp ứng được nhu cầu, thu hút và giữ chân khách hàng, vừa đạt được các mục tiêu trong kinh doanh.

 

1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Marketing được thiết kế để đào tạo cán bộ trình độ TCCN có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Chương trình bao gồm bao gồm những kiến thức cơ bản về Marketing, Bán hàng và quản trị bán hàng, quản trị chiến lược… và các kiến thức về nghiệp vụ kinh doanh, các kiến thức về kinh tế và pháp luật kinh tế…

Học sinh Trung cấp chuyên ngành Marketing, sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các phòng kinh doanh, phòng Marketing, thuộc các đơn vị sản xuất, thương mại, dịch vụ nghiên cứu thị trường thuộc nhiều thành phần kinh tế với nhiệm vụ cụ thể như: Nghiên cứu thị trường, khách hàng, lập kế hoạch Marketing, lập và thực hiện kế hoạch phân phối, phát triển thương hiệu, định giá, quảng cáo, khuyến mãi, chào hàng, dịch vụ khách hàng tại đơn vị.

Chương trình này đảm bảo tính liên thông với chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh, Marketing và các ngành tương đương thuộc khối kinh tế.

2. Mục tiêu cụ thể

a. Về Kiến thức:

 • Kiến thức cơ bản về chuyên môn: kiến thức về kinh tế, về quản trị, kiến thức về Marketing, bán hàng…
 • Đạt được trình độ cơ sở của tiếng Anh, khả năng giao tiếp, ứng xử và phong cách hội nhập với nền kinh tế, xã hội trong thời kì hội nhập.

b. Về Kỹ năng:

 • Kỹ năng về giao tiếp với khách hàng, thương thảo;
 • Kỹ năng về quản trị nhân lực, tài chính;
 • Kỹ năng về cổ động sản phẩm.

c.  Về thái độ:

Học sinh cần được rèn luyện các đức tính và tác phong: tự giác, ý thức trách nhiệm cao, kiên trì, giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập.

 • Kiến thức cơ sở về Marketing căn bản; Nguyên lý thống kê; Luật kinh tế
 • Kiến thức chuyên môn: Digital Marketing, Thương mại điện tử, Marketing Dịch vụ; Marketing Quốc tế; E-Marketing
 • Kỹ năng mềm, ngoại ngữ và tin học; kỹ năng quản trị; Tâm lý học
 • Thực tập thực tế: Sinh viên thực tập tại các doanh nghiệp, công ty quảng cáo, Agency

Khi Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại:

 • Doanh nghiệp hoạt động với các loại hình khác nhau như liên doanh, liên kết, TNHH; công ty, tập đoàn đa quốc gia;
 • Các công ty quảng cáo (Advertising agency);
 • Công ty truyền thông (Media agency);
 • Công ty nghiên cứu thị trường (Market research agency);

Người học Marketing sau khi tốt nghiệp sẽ có đủ năng lực đảm nhận các vị trí từ chuyên viên cho đến quản lý các bộ phận, có khả năng cạnh tranh ở các vị trí:

 • Chuyên viên tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực Marketing;
 • Chuyên viên nghiên cứu thị trường;
 • Chuyên viên chăm sóc khách hàng, quan hệ công chúng;
 • Chuyên viên phát triển và quản trị thương hiệu;
marketing
Marketing là một trong những ngành học có nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên
 • Đã tốt nghiệp THCS
 • Hoàn thành chương trình THPT hoặc tương đương;
 • Sinh viên hệ chính quy các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.
 • Xét tuyển học bạ THCS
 • Không thi đầu vào

Với phương châm tạo điều kiện cho mọi sinh viên có thể theo học, Trường Trung cấp Tin Học Kinh Tế Sài Gòn đưa ra mức học phí hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu của đa số sinh viên hiện nay :

Đối với học sinh tốt nghiệp THCS:

 • Học phí học văn hóa: 450.000đ/tháng
 • Học phí học chuyên ngành: 1.328.000đ/tháng ( Được nhà trường hỗ trợ thủ tục nhận trợ cấp 100% kinh phí học chuyên ngành từ Phòng Lao động thương binh và Xã hội địa phương)

Đối với  học sinh hoàn thành chương trình THPT trở lên:

 • Học phí học chuyên ngành: 1.328.000đ/tháng

Hồ sơ xét tuyển

 1. Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu của nhà trường);
 2. Bằng Tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản gốc và sao y công chứng 02 bản);
 3. Học bạ THCS ( Bản gốc và sao y công chứng 02 bản);
 4. Căn cước công dân (Sao y công chứng 02 bản);
 5. Giấy khai sinh (Sao y công chứng 02 bản);
 6. 6. Ảnh 3×4 và 4×6 ( mỗi loại 06 ảnh, ảnh mới nhất không quá 06 tháng, ghi rõ họ tên, ngày sinh, địa chỉ ở mặt sau ảnh).

Địa điểm và thời gian làm việc

– Địa điểm nộp hồ sơ: Số 04 Vũ Ngọc Phan, phường 13, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

– Thời gian làm việc: từ thứ Hai đến hết sáng thứ Bảy hàng tuần

  + Buổi sáng: từ 8h00 đến 12h00

  + Buổi chiều: 13h00 đến 17h00