thông tin chung

Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế đối ngoại hiện đang tuyển sinh những khóa đào tạo sau đây

HỆ SONG BẰNG
Trình độ sơ cấp
KHÓA NGẮN HẠN

Tin tức tuyển sinh