KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TOÀN KHÓA 2022 – 2024

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TOÀN KHÓA

Khóa học: 2022 – 2024

 

  1. Mục tiêu, yêu cầu

 1.1 Mục tiêu

– Đảm bảo việc đào tạo theo đúng tiến độ của Khung Chương trình đào tao;

– Quản lý, sắp xếp giảng dạy, giáo vụ

– Đảm bảo quyền lợi của sinh viên.

1.2 Yêu cầu

Các Phòng/Ban xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện công việc thuộc trách nhiệm nhằm đảm bảo công tác đào tạo theo Kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt:

Phòng Đào tạo

Xây dựng tiến độ đào tạo các lớp theo Kế hoạch;

– Xây dựng Thời khóa biểu và Lên kế hoạch, bố trí giáo viên chủ nhiệm, giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng đáp ứng theo Quy định và mời giảng;

– Chuẩn bị hồ sơ, sổ sách có liên quan theo Quy định cho từng lớp.

Phòng Hành chính tổng hợp

Chuẩn bị thiết bị dạy học theo danh mục yêu cầu của phòng Đào tạo;

– Chuẩn bị cơ sở vật chất: phòng học, máy chiếu, phấn bảng,…

– Xây dựng dự trù kinh phí đào tạo của toàn khóa.

Giáo viên

Sắp xếp thời gian, xây dựng các tài liệu dạy học;

– Chuẩn bị các giáo án, chương trình có liên quan đến môn học.

Các Trung tâm liên kết

– Chuẩn bị cơ sở vật chất theo danh mục đã kí kết;

– Đôn đốc nhắc nhở sinh viên đi học đúng giờ đảm bảo chất lượng đào tạo.

Sinh viên

Tập trung học tập. đi học đúng giờ, đảm bảo chất lượng đào tạo và chấp hành Quy chế đào tạo, Quy chế học sinh sinh viên.

  1. Ngành Đào tạo
Ngành đào tạo Mã ngành
Marketing 5340116
Quản lý và kinh doanh khách sạn 5340422
Tin học ứng dụng 5480205

 

  1. Trình độ đào tạo: Trung cấp chính quy
  2. Đối tượng đào tạo: Học sinh tốt nghiệp THCS trở lên
  3. Khóa học: 2022 – 2024
  4. Thời gian đào tạo: 02 năm
  5. Thời gian học tập: 92 tuần học; 16 tuần ôn, kiểm tra hết môn học/mô-đun.
  6. Lịch trình toàn khóa
STT Nội dung Thời gian dự kiến Ghi chú
Học kì 1 năm học 2022 – 2023
1 Khai giảng 19/10/2022
2 Học tập theo CTĐT từ 24/10/2022 đến 26/02/2023
3 Ôn tập cuối kì

Thi kết thúc học kì 1

Từ 27/02/2023 đến 12/03/2023
Học kì 2 năm học 2022 – 2023
1 Học tập theo CTĐT 13/03/2023 đến 03/08/2023
2 Ôn tập cuối kì

Thi kết thúc học kì 2

04/09/2023 đến 25/09/2023
3 Bế giảng 28/09/2023
Học kì 1 năm học 2023 – 2024
1 Khai giảng 29/09/2023
2 Học tập theo CTĐT từ 02/10/2023 đến 21/01/2024
3 Ôn tập cuối kì

Thi kết thúc học kì 1

Từ 22/01/2024 đến 04/02/2024
Học kì 2 năm học 2023 – 2024
1 Học tập theo CTĐT 05/02/2024 đến 03/03/2024
2 Ôn tập cuối kì

Thi kết thúc học kì 2

04/03/2024 đến 10/03/2024
3 Thực tập tốt nghiệp 11/03/2024 đến

12/05/2024

4 Xét tốt nghiệp 13/05/2024 đến 26/05/2024
5 Bế giảng 02/06/2024

 

– Thời gian nghỉ hè, nghỉ lễ, tết, dự phòng: 13 tuần (theo quy định của Nhà nước)

  1. Quyết định phê duyệt khung CTĐT:

Quyết định số 24A/2021/QĐ-THKTSG ngày 03 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn về việc thay đổi nội dung chương trình đào tạo trình độ Trung cấp.

Quyết định số 05/2020/QĐ-THKTSG ngày 23 tháng 04 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn về việc ban hành chương trình đào tạo cập nhật ngành Marketing trình độ Trung cấp.

  1. Phân bố Chương trình đào tạo: (Có chương trình đào tạo kèm theo)

10.1 Ngành Marketing: Phụ lục

10.2 Ngành Quản lý và kinh doanh khách sạn: Phụ lục 

10.3 Ngành Tin học ứng dụng : Phụ lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.