Tag Archives: thực nghiệp

THƯ KÝ VĂN PHÒNG

  [columns] [span6] Với phương châm ứng dụng “Học thật- làm thật ” vào trong quá trình giảng dạy và học tập, Trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn-IES College mang lại phương pháp đào tạo giúp sinh viên nhận được hiệu quả học tập có thể ứng dụng được ngay vào thực tế […]

Chuyên ngành Tin học ứng dụng

  [columns] [span6] Với phương châm ứng dụng “Học thật- làm thật” vào trong quá trình giảng dạy và học tập, Trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn-IES College  mang lại phương pháp đào tạo giúp sinh viên nhận được hiệu quả học tập có thể ứng dụng được ngay vào thực tế […]

KỸ THUẬT LẮP RÁP SỬA CHỮA MÁY TÍNH

  [columns] [span6] Với phương châm ứng dụng “Học thật- làm thật ” vào trong quá trình giảng dạy và học tập, Trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn-IES College  mang lại phương pháp đào tạo giúp sinh viên nhận được hiệu quả học tập có thể ứng dụng được ngay vào thực […]